Sesavas pamatskola

Adrese: Skolas iela-1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3034  
Tālrunis +371 63061698
E-pasts: sesavaspsk@jelgavasnovads.lv 

Direktore Ināra Nikolajeva , mob. +371 27234234,
E-pasts: inara.nikolajeva@jelgavasnovads.lv 

Direktores vietniece izglītības jomā Elga Kostika , 

E-pasts:  kostika.elga@inbox.lv


Skola īsteno izglītības programmas:

Pamatizglītības programma – kods 21011111

Licences Nr. V – 5248

Pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111

Licences Nr. V – 3965

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611

Licences Nr. v - 9889


 Informācija vecākiem par bērnu uzņemšanu Sesavas pamatskolā.   
Informācija vecākiem par bērnu reģistrāciju 1.klasei.  Atvērt dokumentu,
Nospiediet šeit

Esiet sveicināti Jelgavas novada Sesavas pamatskolā, jo Sesava ir vieta Tava!

Mācību gada noslēguma pasākums Sesavas pamatskolā

Zvana diena Sesavas pamatskolā Sesavas PII   Zaķēnu grupiņas izlaidums
 

 
 
Tikšanās uz valsts robežas.
 Sesavas pamatskolas un Kruku (Lietuva) pamatskolas tikšanās uz valsts robežas. Ģeogrāfijas jautājumi par valstīm, virves vilkšana un citas sportiskas aktivitātes. Kopīgs pikniks. Starts jaunai interesantai pārrobežu draudzībai. 
 
 


Ģimenes sporta svētki
 Mātes dienas koncertsBaltā galdauta svētki Sesavas pamatskolā


Projektu nedēļaĢimenes diena -sportojot


Mātes diena
Baltā galdauta svētki"Skolas soma" projekta ietvaros 3.,4.,6.klase apmeklēja Doles salas muzeju. Iepazinās ar zvejnieku dzīvi, spēlēja tautas spēles. Skolēni orientējās apkārtnē , meklēja tautas dziesmas vārdus - tie bija jāatrod muzeja parkā.
 Olimpiskā diena Sesavas pamatskolā

Lieldienu pasākums Sesavas pamatskolā
Olu meklēšanas sacensības, skaistākās olas konkurss, olu ripināšana, šūpošanās.


 
 Pirmsskolas grupiņu sveiciens Lieldienās!
 


 Te top Lieldienu  našķi!
  
Šodien pirmā klase cītīgi īstenoja dizaina tēmu praksē - cepa maizīti un maizes izstrādājumus-smalkmaizītes.
Pirmajai klasei pievienojās arī otrā klase- izzināja maizes un smalkmaizīšu cepšanas procesu un čakli iesaistījās darba procesā.

Ēnu diena Sesavas pamatskolā

 
Lekcija skolēniem 


Mācību ekskursija uz Rīgu

LieldienasAktuālā informācija
 
 

Informācija

Izmaiņas no 1. aprīļa
Pamatojums no MK 662 grozījumu anotācijas

1.Sejas maskas (un auduma aizsegu) no 1.04. nelieto ne izglītojamie, ne nodarbinātie visās izglītības pakāpēs. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, sejas maskas lieto koplietošanas telpās  gadījumā ja izglītojamie vai nodarbinātie ir inficējušies.
2. Turpmāk testēšana var tikt veikta, izglītojamajiem/ nodarbinātajiem ir bijis kontakts ar inficēto mājsaimniecībā. Tad 7 dienu laikā veic 2 paštestus un novēro veselības stāvokli.


Pēdējā zvana diena 
Projektu nedēļa
 

 
Iespējas jauniešiem!
 
Atmiņu ugunskurs Sesavas pamatskolā
 

 

“Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu”
                                       (Rainis)
Cilvēku rīcība balstās vērtībās. Jo stiprāka mūsu iekšējā vērtību sistēma, jo skaidrākas mūsu atbildes uz jautājumiem, kurus krīzes brīžos uzdodam sev un citiem.
Visas cilvēces pamatvērtība -DZĪVĪBA

Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību. 
Katram cilvēkam pienākas visas tiesības un brīvības, neatkarīgi no viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa. 
(ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija)
 

Latvijas prezidenta uzruna atbalsta pasākumā Ukrainai

 

Silto džemperu dienaEKOskolas ekskursija uz palieņu pļavām
Barikāžu atceres pasākums
 

 
 
Informācija  

 

Atzinības raksts
 

 
 
5.-6.klases skolnieku ekskursija uz Ložmetējkalnu.
 

 
1. semestra labāko skolnieku apbalvošana
 
 
 
7.klases eglīte 
Savu skolas egli 7. klase meklēja ārpus skolas robežām, godinot latviešu strēlniekus Ložmetējkalnā,daloties gardumos ar briežiem un vairojot prieku meža zvēriem.
 
 
 
Ceturtā advente Sesavas pamatskolā
 
 
 
Bluķa vilkšana pirmskolā  
 
Ziemassvētku afiša
 
 
Trešā Advente mūsu skolā
  
Ziemassvētku noskaņas pirmsskolā 
2.Advente mūsu skolā 
 
Apsveikums.
 

 
 
Pirmā Advente Sesavas pamatskolā
  

"Mana klase vispievilcīgākā"

2. klases konkurss
Vides konkurss
 


 
Svētku koncerts 
 
Svētku noformējumi Sesavas pamatskolā
 

Novembris tikai Latvijai
 


 

Mobings. Skolotāju un vecāku loma prevencijā un novēršanā


Rudens forums 2021 

Mūsu skolas skolniece Brenda Mīļā piedalījās tiešsaistes pasākumā "Rudens forums" 


Mums sagatavoja programmu, kas jautrā gaisotnē - mentoru pavadībā ļāva Tev attīstīt radošumu un jau konkrētas idejas vides aizsardzības iniciatīvām. Programmas pamatā ir Volta Disneja izmantotā metode multfilmu radīšanai - idejas tiek izvērtētas trīs pakāpēs - sapņotāju istaba, kritiķu ķēķis un reālistu apartamenti.

Brenda Mīļā

 
 
Vēstule no Izglītības ministrijas 

No 11. oktobra valstī ir ieviesta ārkārtējā situācija. Par laimi skolas turpinās darboties klātienē, bet tas nozīmē arī, ka tiks pastiprināti dažādi epipdemioloģiskās drošības noteikumi.

Galvenā izmaiņa, no šodienas visiem iekštelpās maskas ir obligātas, izņemot pirmsskolas bērnus.

Vēl citādi jāorganizē darbs interešu izglītībā un sporta nodarbības.

Izturību visiem un ceram, ka šī liga ātri tiks uzvarēta un varēsim ātri atgriezties ierastajā ritmā.

 


 

 

Vizuālās mākslas stundā 
 


 Vizuālās mākslas stunda 1. klasē - spēlējām spēli "Meklējam krāsas mums apkārt".
 
Skolotāju diena
 

 
Miķeldienas tirdziņš.
 
Dzejas dienas

 


Dzejas dienas
 Vispasaules lielā talka

Iestādi savu Laimes koku!


Tēvu dienas sporta aktivitātes


 
3.,4., 6.klases mācību ekskursija uz Jūrmalu 
 


 
 Mākslas skolas filiāles atvēršana

Tēvu diena 
 
 
 
1.septembris
 

Pateicība
 

 
 
 Kopābūšanas spēks 


 
 

 
  
 Skolas pasākumi un aktualitātes
 
 
2020./21.m.g.arhīvs atrodas pie vecākām ziņām