Sesavas pamatskola

Adrese: Skolas iela-1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3034  
Tālrunis +371 63061698
E-pasts: sesavaspsk@jelgavasnovads.lv 

Direktore Ināra Nikolajeva , mob. +371 27234234,
E-pasts: inara.nikolajeva@jelgavasnovads.lv 

Direktores vietniece izglītības jomā Elga Kostika , 

E-pasts:  kostika.elga@inbox.lv


Skola īsteno izglītības programmas:

Pamatizglītības programma – kods 21011111

Licences Nr. V – 5248

Pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111

Licences Nr. V – 3965

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611

Licences Nr. v - 9889


 Informācija vecākiem par bērnu uzņemšanu Sesavas pamatskolā.   
Informācija vecākiem par bērnu reģistrāciju 1.klasei.  Atvērt dokumentu,
Nospiediet šeit

Esiet sveicināti Jelgavas novada Sesavas pamatskolā, jo Sesava ir vieta Tava!
Mācību gada noslēguma pasākums

Mācību stunda Dabas muzejā
Pēdējā zvana diena 9.klasei
1.-2.klases mācību stunda Tērvetes dabas parka Zaļajā klasē


1.-2.klases ekskursija uz Tērvetes maizes ceptuvi. 
 
 
 
 
 
 


 
 Jelgavas novads skolēnu tautas deju kolektīvu radošais koncerts Līvbērzē . Sesavas pamatskolas deju kolektīvs.
  
Apsveicam!
 
 2 mūsu skolēni no Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Sesavas mācību punkta - Arina un Raivis saņēma atzinības balvas  konkursā "Gederta Eliasa mīklu minot. Pilsētas ainava".
1224 darbu un 107 skolu konkurencē mums 2 atzinības. Tas skolēniem ir liels sasniegums!
Paldies skolēniem par pūlēm un vecākiem par iespēju mācīties mākslas jomā!

IelūgumsPavasara talka

Sesavas pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās"Lielajā talkā"! Skolēni sakopa Sesavas parku. Paldies ikvienam, kurš piedalījās! 
Mežu dienas

Mācību ekskursija vizuālajā mākslā: "Jelgava-skulptūru un mākslas pilsēta"
Lieldienu pasākums Sesavas pamatskolā
 
Ciemiņš mūsu skolā
 
Mežu dienas 2023  pasākums
Būrīšu gatavošana
 
Drošības diena 
 
 

 Brošūra latviešu valodā: nospiest šeit
 
Piemiņas brīdis Sesavas pamatskolā, godinot Ukrainas varonīgo cīņu pret Krievijas iebrucējiem 2023. gada 24. februārī.
 

 

Popiela


 Ielūgums
 
 
Atmiņu ugunskurs

 Ziemassvētku pasākums
 

 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolā
 


 
 Ziemassvētku afiša
 


 Ziemassvētku sveiciens
 
 
3.Advente Sesavas pamatskolā
 

 
2.Advente Sesavas pamatskolā


 1.Advente Sesavas pamatskolā
Sesavas pamatskolas jaunieši piedalās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes rīkotajā Jauno ģeogrāfu skolā.
Apsveicam ar iegūto 1.vietu Latvijas atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē 7.klašu grupā  Renāru Maldžus un  2.vietu 8.klašu grupā Patrīciju Staņēvičus.
 Lielisku rezultātu sniedza arī Nešs Jermolovs.Starptautiskā sadraudzības diena
Kruku pamatskola un Sesavas pamatskola tiekas Sesavā
 Vakance.

Sesavas pamatskola - Skolas iela-1 Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-30034, aicina darbā uz nenoteiktu laiku sākumskolas skolotāju ar 2022.gada 1. decembri, darba slodze –26   kontaktstundas nedēļā.

Prasības pretendentiem:

izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 no 11.09.2018. “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.

Piedāvājam:

darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

amatalgu 900.00 EUR mēnesī par slodzi (pirms nodokļu nomaksas);

veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz inara.nikolajeva@jelgavasnovads.lv

Papildus informācija pa tālr. 27234234, 63061698


 
18. NOVEMBRA KONCERTS
 

 
Lāčplēša diena Sesavas pamatskolā
 
 
Mārtiņdienas jampadracis
Mīklu minēšana, uzdevumu pildīšana,masku gatavošana. 


 

Lāčplēša diena Sesavas pamatskolā

 
Vecāku diena. Lekcija vecākiem.
 
 
 


 
Skolotāju diena
 


 
Vecāku diena

 
 
 Skolas pasākumi un aktualitātes
 

 Baltu vienības diena uz Latvijas-Lietuvas robežas
 


 

Ekoskolas karoga piešķiršana
 Sesavas pamatskolai jau 5.reizi tiek piešķirts ekoskolas karogs.
 
Rudens izstāde


 

 


Tēvu diena

1.septembris Sesavas pamatskolā


  

 
 
Vēstule vecākiem

Cienījamie vecāki!

Š.g. 27.jūlija domes sēdē Jelgavas novada pašvaldības deputāti izskatīja un apstiprināja jaunus saistošos noteikumus “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”. Ar to stāšanos spēkā tiks atcelti š.g. 8.februārī apstiprinātie saistošie noteikumi, kuri noteica vienotu izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā. Ar nožēlu jāteic, ka, pretēji pašvaldības iecerētajam, turpmāk izglītības iestādēs vairs netiks nodrošināta pašvaldības pilnībā apmaksāta ēdināšana novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klases izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, ja viņi mācās kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm. Ar saistošo noteikumu skaidrojumu var iepazīties šeit: www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/18263/izstradati-jauni-saistosie-noteikumi-par-edinasanas-maksas-atvieglojumiem-izglitojamajiem/ .

Šis ir viens no smagākajiem lēmumiem, kādu Jelgavas novada domei nācies pieņemt, taču, ņemot vērā ēdināšanas izmaksu palielinājumu, straujo energoresursu, pakalpojumu un preču cenu pieaugumu, secināts, ka ēdināšanas izdevumus izglītojamajiem iepriekšējā apmērā nodrošināt nav iespējams. Pašvaldībai nāksies segt ne tikai ēdināšanas cenu pieaugumu, bet arī citu iestādes uzturēšanas izdevumu palielinājumu. Apkures izmaksas pieaugušas līdz trim reizēm, un šādu cenu kāpumu pašvaldības budžetā nebija iespējams paredzēt. Šajā pārmaiņu periodā aicinām izturēties ar sapratni un sadarboties ar  ēdinātājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

Jānorāda, ka pašvaldība aktīvi izskata dažādus risinājumus, kā atbalstīt bērnus 1,5 – 4 gadu vecuma grupā. Ja šāda iespēja tiks rasta, par to pašvaldība ziņos atsevišķi.

Turpmākās darbības: ēdinātāji sagatavos jaunu ēdināšanas līgumu par katru bērnu un ar izglītības iestādes starpniecību nodos to vecākiem parakstīšanai.

Tā kā apzināmies, ka šāds neplānots finansiāls slogs var atsaukties uz ģimenes budžetu, aicinām izvērtēt savas iespējas un nepieciešamības gadījumā vērsties Jelgavas novada Sociālajā dienestā pēc atbalsta, negaidot septembri.

 
 
 2021./22.m.g.arhīvs atrodas pie vecākām ziņām